TCT göni marşrutizator bitleri
Freze kesiji
Buraw bitleri

hakda us

Her önümde gowy iş ediň, her ulanyja tüýs ýürekden hyzmat ediň

kompaniýany tanatmak

Berlen agaç işläp bejermek gurallarynda 10 ýyldan gowrak tejribe toplap, ASASEN-iň ady materikdäki ýokary hilli agaç işläp bejermek buraw öndürijisiniň nyşanyna öwrüldi.Yasasen işe başlan pursatynda ýokary hilli agaçdan ýasalan buraw böleklerini döretmäge we gözleg işlerine ünsi jemläp, çözgütleriň doly toplumyny üpjün edip, dizaýn, önümçilik we özleşdirmek.Bazardaky ýagyş we şemalyň aşagynda enasen elmydama müşderiniň iň ýokary, hiline gönükdirilen, abraýy, ilki bilen hyzmat etmek ýörelgesine eýerýär we hemişe müşderä ünsi jemleýär we müşderiniň islegini kanagatlandyrýar.

Koprak oka
 • tejribe
  10
  10 ýyl iş tejribesi
 • önümleri
  50
  50-den gowrak önüm
 • Sebitler
  30
  ýurtlar we sebitler
 • Bazarlar
  30
  Esasy bazarlar

özleşdirilengörkezmek

Agaja üns, şeýle hünärmen

taslama01
taslama02
taslama03
dizaýn ekrany

Custöriteleşdirilen önümler garşylanýar.Agaç gurallaryny öndürmek üçin 10 ýyldan gowrak tejribämiz bar.Standart däl, teklibimiz bilen bilelikde müşderiniň çyzgylaryna görä öndürip biler.
OEM we ODM içgysgynç buraw buraw böleklerinde, basgançak buraw böleklerinde, gysgyçly bitlerde, degirmen kesijilerinde we ş.m. hödürlenip bilner.
Sitata ýa-da başga talaplar gerek bolsa, maslahat ibermek üçin gözleg düwmesine basyp bilersiňiz!

Koprak oka

ASASENhabarlar

Agaja üns, şeýle hünärmen

 • Agaçdan ýasalan buraw böleklerini ulananyňyzda umumy meseleler

  Ulanylanda umumy meseleler ...

  “Mianyang Yasen” enjam gurallary dürli görnüşli agaçdan ýasalan buraw böleklerini öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe toplady: b ...
  Koprak oka
 • Maşyn deşikleriniň gyrasynyň çökmeginiň sebäpleri

  Gyranyň çökmeginiň sebäpleri O ...

  Maşyn deşikleriniň gyrasynyň çökmeginiň sebäpleri 1. Hasap gyrasy ýiti däl we iki goluň gyrasy deň däl ...
  Koprak oka
 • Agaç üçin dogry CNC marşrutizatoryny nädip saýlamaly?

  Dogry CN-i nädip saýlamaly ...

  Siziň pikiriňizçe, dogry agaç işläp bejermek gurallaryny saýlamak we çykdajylaryň öndürijiligine üns bermekdir.Häzirki wagtda "AA ...
  Koprak oka