sahypa_banner

Habarlar

 • Gurallary döwmek we çözmek aňsat sebäpler:

  Gurallary döwmek we çözmek aňsat sebäpler:

  1-nji sebäp: Iýmit tizligi gaty çalt, kesilen gyrasy gaty ýiti ýa-da pyçagyň burçy gaty ýiti.Çözgüdi: Kesiş gyrasyny passiw etmek üçin iýmit tizligini peseldiň we altyn polat bilen gysgaldyň.2-nji sebäp: Kolletiň takyklygy gaty pes ýa-da gurnama gowy däl.Çözgüt: Repl ...
  Koprak oka
 • ASASEN sergi habarlary

  ASASEN sergi habarlary

  Dört gün dowam edip, 2023-nji ýylyň 23-26-njy fewralynda Lunjiao sergi zalynda Shunde Foshan şäherinde 22-nji halkara agaç işläp bejermek enjamlary ýarmarkasy (CWMF) üstünlikli geçirildi....
  Koprak oka
 • T NEWZE GELIŞ

  T NEWZE GELIŞ

  3 sany fleýta spiral halka içgysgynç bitÜç tüýdükli spiral wolfram karbid buraw matasy ...
  Koprak oka
 • Agaç üçin 3F UP & DOWN gysyş karbid ahyrky fabrigi

  Agaç üçin 3F UP & DOWN gysyş karbid ahyrky fabrigi

  Precokary takyklyk üwelen we ýalpyldawuk; abokary aşgazana garşylyk we temperatura çydamlylygy, berkligi, döwmek aňsat däl.Upperokarky we aşaky pyçaklaryň ajaýyp kombinasiýasy, kesileniň ýokarsynda we aşagynda kesilmeginiň ýa-da çişmeginiň öňüni alyp biler, Upokarky we aşak spiral maşynlary üçin päsgelçilik ýok ...
  Koprak oka
 • TCT marşrutizator bitleri bilen Solid Carbide freze kesijileriniň arasyndaky tapawut

  TCT marşrutizator bitleri bilen Solid Carbide freze kesijileriniň arasyndaky tapawut

  Önümçilik prosesi: TCT marşrutizatorynyň önümçilik prosesi, wolfram karbidini we polady üwemezden ozal kebşirlemekdir , soň wolfram karbidini CNC maşyn merkezinde ýiti kesiji görnüşde owratmakdyr.Gaty karbid freze kesiji, CNC maşyn merkezinde göni karbid tegelek çyzgy bilen ýasaldy ...
  Koprak oka
 • Täze önümler-3 tüýdük spiral 35mm çeňňek içgysgynç bitler.

  Täze önümler-3 tüýdük spiral 35mm çeňňek içgysgynç bitler.

  Tehniki jikme-jiklikler: Güýçli polat Kesiji bölegi gyzyl we gara örtülen TCT kellesini takyk deňagramly merkezi bilen görkezýär 3 takyk ýer TCT kesiş gyralary paralel çeňňek Programma: Buraw üçin ulanylýar ...
  Koprak oka
 • Agaçdan ýasalan buraw böleklerini ulananyňyzda umumy meseleler

  Agaçdan ýasalan buraw böleklerini ulananyňyzda umumy meseleler

  Mýanang Yasasen Enjam Gurallary dürli görnüşli agaçdan ýasalan buraw desgalaryny öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe toplady: çukur buraw nokatlary, deşik içgysgynç bölekler we ş.m. Bu gün agaç ulanylanda käbir umumy meseleleri jemlemekçi. ...
  Koprak oka
 • Maşyn deşikleriniň gyrasynyň çökmeginiň sebäpleri

  Maşyn deşikleriniň gyrasynyň çökmeginiň sebäpleri

  Maşyn deşikleriniň gyrasynyň çökmeginiň sebäpleri 1. Hasap gyrasy ýiti däl we iki goluň gyrasy beýiklikde deň däl;2. Merkezi ujy bilen çeňňegiň arasyndaky merkezlik standartlara laýyk gelmeýär;3. Maşyn guralynyň eplenjiniň uly akymy bar; ...
  Koprak oka
 • Agaç üçin dogry CNC marşrutizatoryny nädip saýlamaly?

  Agaç üçin dogry CNC marşrutizatoryny nädip saýlamaly?

  Siziň pikiriňizçe, dogry agaç işläp bejermek gurallaryny saýlamak we çykdajylaryň öndürijiligine üns bermekdir.Häzirki wagtda "ASASEN Hardware Cutter", ýokary hilli Hytaýda meşhur gural öndürijileridir.Has gowy Hytaý marşrutizatoryny isleseňiz, ASASEN di saýlap bilersiňiz ...
  Koprak oka
 • GARŞY GÖRNÜŞLER

  GARŞY GÖRNÜŞLER

  Funksiýalary: kesmek, çukurlamak (keseligine çukurdan gaça durmak), nagyş, buraw we ş.m. Programma enjamlary: nagyş maşynlary, kesiş maşynlary, kesiji maşyn, işleýiş merkezi Dizaýn: Iki sany gelix dizaýn şkafynyň partlama garşy gyrasy Awtomatiki ýerleşiş Dürli girelge ...
  Koprak oka
 • Çukur ýa-da diwar tikişini kesiň?Size bu esasy gurallar gerek bolar

  Ajaýyp atlaryna garamazdan, gapdal we çyzgylar güýçli, agaç işläp bejermegiň islendik derejesiniň ulanyp boljak elýeterli baglanyşyklarydyr.Diwar yubkasy tekjäni ýa-da paneli gurmak we goldamak üçin ulanylýan ýönekeý tekiz kanal, ýeri materialyň gyrasyna kesilen bir taraply diwar yubkasydyr.Diwar moldi ...
  Koprak oka
 • Boring buraw matasy

  Boring buraw matasy

  Içgysgynç bitler / dübel buraw bölekleri Bitel buraw bitleri diýlip hem bilinýän içgysgynç bitler, köplenç şkaf we şkaf gurluşygynda, enjam oturgyçlarynda we beýleki köp sanly agaç işläp bejermelerinde ulanylýar.Gaty agaçda, şkafda takyk we ýyrtyk deşik burawlamak üçin ideal ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2