sahypa_banner

Önümler

2 sany fleýta gaty karbid topy burun bitleri, degirmen kesijileri

Gysga düşündiriş:

Top burun bölekleri hakyky kesiş radiusyny peseldýär.Öküz burun kesiji ulanylyşy ýaly, top burun böleklerini ulanmak hakyky kesiş diametrini peseldýär, kesiş çyzygynyň tizligini peseldýär, işlenende kesiş güýjüni we torkyny peseldýär we eplenç motoryny işlemek üçin has amatly şertde has amatlydyr.Top burun böleklerini ulanmak has durnukly gaýtadan işlemek ýagdaýyny alyp biler.Top burun bölekleri gaýtadan işlemek üçin ulanylanda, kesilen burç yzygiderli üýtgeýär, mutasiýa hadysasy ýok diýen ýaly, şonuň üçin kesiş güýjüniň üýtgemegi hem üznüksiz üýtgeme prosesi bolup durýar, şonuň üçin işleýiş kesiş ýagdaýynyň has durnukly we has ýokary bolmagyny üpjün edip biler. gutarmak. Top burun bölekleri ýerüsti ýarym timarlamak we timarlamak üçin iň amatly guraldyr: şpil motorynyň eksenel güýjüne garşylygy pes, şonuň üçin köplenç top burun böleklerini gödek işlemek üçin ulanyp bilmeris (eksenel kesiş güýji gaty uly ) we ýarym görnüşde top burun böleklerini ulanmak gaty gowy.Ballarym timarlamak, galyndylary az gaýtadan işlemek üçin top burun böleklerini ulanmak, bu aşakdaky gutarmaga has amatly.Semiarym timarlanmagyň ýol aralygy, adatça, paralel transversal usuly ulanýan bolsa, iň oňat we gutarnykly ugur 90 gradusa çenli aralykdyr. Topuň burun bölekleri hakyky kesiş radiusyny azaldar.Öküz burun kesiji ulanylyşy ýaly, top burun böleklerini ulanmak hakyky kesiş diametrini peseldýär, kesiş çyzygynyň tizligini peseldýär, işlenende kesiş güýjüni we torkyny peseldýär we eplenç motoryny işlemek üçin has amatly şertde has amatlydyr.

Kompaniýamyzda çylşyrymly enjamlar we iň soňky tehnologiýa we önüm görnüşiniň dürlüligi, doly spesifikasiýasy, durnukly we ygtybarly hili bar.


 • SÖUTGI:2 tüýdük
 • Gaplamak:Bir gutuda 50 bölek (200mm * 200mm * 100mm), bir gutyda 9 guty (330mm * 300mm * 230mm)
 • ŞANK görnüşi:Göni Shank
 • MATERIAL:Volfram karbidi + polat çeňňek
 • MOQ:20 sany
 • Önümiň jikme-jigi

  ASASEN zawodynyň önümçilik kuwwaty

  Haryt bellikleri

  2 球 刀

  Kesiji bölekleriň materialy wolfram poladynyň ultrafin bölejikleri, ýokary takyklygy, berkligi, ýiti we geýip bolýanlygy enaseniň esasy aýratynlyklarydyr.

  球 刀 程序 图

  Tdört okly cnc işleýiş merkezi guraly, bir basgançakly galyplaýyş tehnologiýasy bilen takyklygy kepillendirýär.

  实 拍 双刃 球 刀

  Ajaýyp materiallar, çylşyrymly, ussatlyk ömrüni beýleki adaty degirmen kesijilerinden 3-5 esse uzaldýar.

  CD (mm) CL (mm) SD (mm) TL (mm) Z
  0.8 4.5 1/8 ″ 38 2
  1 3 / 4.5 1/8 ″ 38 2
  1.2 4.5 / 6 1/8 ″ 38 2
  1.5 6/8/12 1/8 ″ 38 2
  2 6/8/12/15/17 1/8 ″ 38 2
  2.4 10 1/8 ″ 38 2
  2.5 15/8/17/22 1/8 ″ 38 2
  3 17/15/25 3 38/45/50 2
  1/8 ″ 8/12/15/17/20/22/25/28/32 1/8 ″ 38/45/50/60 2
  4 12/17/20/22/25/28/32/35/42 4 38/45/50/55/60/75 2
  5 17/22/25/28 5 45/50/55 2
  6 22/25/28/12/17/20/22/25/28/32/42/52/62 6 45/50/55/60/70/80 2
  1/4 ″ 22/25/1 ″ 1/4 50 2
  8 22/25/32/42 8 50/60/70 2
  10 32/42/52 10 60/70/80 2
  12 32/42/52 12 60/70/80 2
  14 40/50 14 90/100 2
  16 40/50 16 90/100 2

  Standart däl, müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

   


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Mýanýan Yasasen gaty gurallar Co., Ltd.Dürli agaçdan ýasalan dübel türgenleşikleri, çeňňek içgysgynç bölekler, çalt bogunlar we gaty karbid freze kesijileri, ajaýyp dizaýny, ösen önümçilik enjamlary, ösen kesgitleýiş enjamlary we hünärmen topary bar.Öňdebaryjy CNC maşyn önümçilik liniýalarynyň we ösen önümçilik tehnologiýalarynyň doly toplumyny ulanmak.Gurallar materialy wolfram karbidiniň ultrafin bölejiklerini ulanar, bitiň ýokary takyklygy, ajaýyp häsiýetleri ýiti we geýip bolar.Önüme berk gözegçilik etmek we kemçilikli önümleriň bazara çykmagyna ýol bermäň.Bularyň hemmesi enaseniň esasy aýratynlyklary.Dolandyryş gatlagy haýsy bolsa-da, ýerine ýetiriji gatlak ýa-da hyzmat işgärleri müşderilere klassiki hünär taýdan ýokary hilli we joşgunly hyzmat bilen ähli meseleleri çözmäge kömek edip bilerler.
  Çylşyrymly enjamlar we iň soňky tehnologiýa önümiň ýokary hilini öndürýär.Asaseniň gurallaryny, burawlaryny we reamerlerini emele getirýän ýokary hilli mikro däne karbid fabrikleri Hytaýyň materiginde, Günorta-Gündogar Aziýada, Gündogar Europeewropada we Günorta Amerika bazarynda ýokary abraý gazandy.
  Kompaniýa, hünär pelsepesiniň hünär standartyna eýerýär - Hünär, innowasiýa, hyzmat synpy we dolandyryş maksady - Ilki bilen hil, müşderi has ýokary.Agaç pudagyny ösdürmek üçin iň çydamly hünär taýdan ýokary hilli kesiji bilen üpjün etmek.https://www.yasencutters.com/drill-bit/1590395790 (1) - 副本具有 限 公 Mo.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň