sahypa_banner

Önümler

 • TCT 3 Fleýta dişleri CNC marşrutizator maşynlary bilen işleýän ASASEN zawody göni satuw wolfram buraw karbidi

  TCT 3 Fleýta dişleri CNC marşrutizator maşynlary bilen işleýän ASASEN zawody göni satuw wolfram buraw karbidi

  CD CL SD TL Z 6 20 1 / 2.12 50 3 6 22 1 / 2.12 50 3 6 28 1 / 2.12 50 3 6 30 1 / 2.12 50 3 8 20 1 / 2.12 50 3 8 22 1 / 2.12 50 3 8 25 1 /2.12 50 3 8 30 1 / 2.12 50 3 8 35 1 / 2.12 50 3 8 40 1 / 2.12 50 3 10 25 1 / 2.12 50 3 10 30 1 / 2.12 50 3 10 35 1 / 2.12 50 3 10 40 1 / 2.12 50 3 12 25 1 / 2.12 50 3 12 30 1 / 2.12 50 3 12 35 1 / 2.12 50 3 12 40 1 / 2.12 50
 • TCT 2 Fleýta degirmen kesiji CNC Agaç işlemek üçin marşrutizator YASEN gyzgyn satuw

  TCT 2 Fleýta degirmen kesiji CNC Agaç işlemek üçin marşrutizator YASEN gyzgyn satuw

  CD CL SD TL Z 1.5 5 1 / 2.12 50 2 2 6 1 / 2.12 50 2 2 8 1 / 2.12 50 2 2.5 8 1 / 2.12 50 2 3 10 1 / 2.12 50 2 3 12 1 / 2.12 50 2 3 15 1 /2.12 50 2 3.5 12 1 / 2.12 50 2 3.5 15 1 / 2.12 50 2 4 12 1 / 2.12 50 2 4 15 1 / 2.12 50 2 4 20 1 / 2.12 50 2 4.5 12 1 / 2.12 50 2 4.5 15 1 / 2.12 50 2 5 12 1 / 2.12 50 2 5 15 1 / 2.12 50 2 5 20 1 / 2.12 50 2 5 25 1 / 2.12 50 2 5 30 1 / 2.12 50 2 5.5 15 1 / 2.12 50 2 6 12 1 / 2.12 50 2 6 15 1 / 2.12 50 2 6 22 1 / 2.12 50 2 6 25 1 / 2.12 5 ...
 • Mdf we gaty agaç üçin TCT agaç işläp bejermek cnc marşrutizator bit kesiji Highokary takyklyk

  Mdf we gaty agaç üçin TCT agaç işläp bejermek cnc marşrutizator bit kesiji Highokary takyklyk

  CD CL SD TL Z 3 10 1 / 2.12 50 2 3 12 1 / 2.12 50 2 3 15 1 / 2.12 50 2 3.5 12 1 / 2.12 50 2 3.5 15 1 / 2.12 50 2 4 12 1 / 2.12 50 2 4 15 1 /2.12 50 2 4 20 1 / 2.12 50 2 4.5 12 1 / 2.12 50 2 4.5 15 1 / 2.12 50 2 5 12 1 / 2.12 50 2 5 15 1 / 2.12 50 2 5 20 1 / 2.12 50 2 5 25 1 / 2.12 50 2 5 30 1 / 2.12 50 2 5.5 15 1 / 2.12 50 2 6 12 1 / 2.12 50 2 6 15 1 / 2.12 50 2 6 20 1 / 2.12 50 2 6 25 1 / 2.12 50 2 6 28 1 / 2.12 50 2 6 30 1 / 2.12 50 2 7 25 1 / 2.12 50 2 7 30 1 / 2.12 50 2 8 30 ...
 • TCT 2 spiral spiral marşrutizator Bit gurallary agaç ýasamak üçin ASASEN agaç kesmek ahyrky degirmenleri

  TCT 2 spiral spiral marşrutizator Bit gurallary agaç ýasamak üçin ASASEN agaç kesmek ahyrky degirmenleri

  Qualityokary hilli polat materialy saýlamak, ýokary gatylyk, uzak hyzmat etmek, aňsat döwülmeýär. Doly awtomatiki sanly dolandyryş ýylmaýjy tarapyndan bir bölekde emele gelen gyrasy bölek. Aşgazan aşgazany, ýokary takyklyk, ýeňil kesmek we deşikleriň gapdalynda gabyk ýok.Biziň kompaniýamyzda çylşyrymly enjamlar we iň soňky tehnologiýa bar we önüm görnüşiniň dürlüligi, doly spesifikasiýasy, durnukly we ygtybarly hili bar. Ok burç burç dizaýny iýmleri has ýumşak we has kesýär.Kesiş takyklygyny we iş howpsuzlygyny üpjün etmek üçin dinamiki deňagramlylygy barlamak.Specialörite lehimleme ussatlygy polat we volfram karbidini ajaýyp birleşdirýär. Dört okly cnc işleýiş merkezi guraly, bir basgançakly galyplaýyş tehnologiýasy bilen takyklygy kepillendirýär. Önümiň dürli aýratynlyklary ýokary gatylygy, könelmegine garşylyk, güýç, egilmäge garşylyk we uzyn gural durmuş, bularyň hemmesi sementlenen karbidiň aýratynlyklary.

  Qualityokary hilli we çydamlylyk!

 • CNC Solid Carbide 3 çybyk, agaç ýasamak üçin “End Mill” volfram freze kesiji

  CNC Solid Carbide 3 çybyk, agaç ýasamak üçin “End Mill” volfram freze kesiji

  Omöriteleşdirilen goldaw OEM, ODM gelip çykan ýeri Siçuan, Hytaý Marka ady ýasen Model belgisi TCT material wolfram kobalt garyndysy örtük AlTiN, TiAIN, TiCN, galaýy önümiň ady Cnc freze kesiji gurallary CNC maşyn merkezi fleýta 2 tüýdük transport ekspress MOQ 20 sany gaplaýyş plastik guty + karton diametri 3-10MM Çig material Volfram karbid materiallaryny eltmegiň wagty 5-15 gün
 • TCT volfram karbidiniň gysylmagy 3 Agaç işlemek üçin fleýta gutarýan degirmenler we agaç üçin degirmen kesiji

  TCT volfram karbidiniň gysylmagy 3 Agaç işlemek üçin fleýta gutarýan degirmenler we agaç üçin degirmen kesiji

  https://www.yasencutters.com/drill-bit/

   

   

   

   

  Custöriteleşdirilen goldaw: OEM, ODM
  Gelip çykan ýeri: Siçuan, Hytaý
  Marka ady: ASASEN
  Model belgisi: gysyş bölekleri ýokary we aşak kesilýär
  Material: Karbid
  Örtük: Başga
  Önümiň ady: CNC freze kesiji
  MOQ: 20 sany
  Marka: ASASEN
  Fleýta: 2 fleýta
  OEM: OEM-i kabul ediň
  Ulanylyşy: Agaç kesmek
  Takyklyk: ýokary takyklyk
  Maşynyň görnüşi: freze enjamy
 • TCT göni 3 fleýta dişleri CNC End Mill Bit

  TCT göni 3 fleýta dişleri CNC End Mill Bit

  TCT göni freze kesiji berkligi, iýmit tizligi adaty göni kesiji bilen has çalt bolar.Guralyň burçy hiç hili çäklendirmesiz tabaga görä kesgitlenip bilner we guralyň öňdäki dizaýny, adatça kesmek, kesmek, gazmak we ş.m. üçin ulanylýan “buraw” kesiş güýjüni hasam artdyrýar. Biz iň gowy volframy alýarys. Senagatda polat tegelek bar we karbid wolframy we pes temperaturaly kebşirleme prosesi kebşäniň hilini üpjün edýär.

 • TCT CNC göni fleýta agaç kesiji marşrutizator bitleri

  TCT CNC göni fleýta agaç kesiji marşrutizator bitleri

  TCT marşrutizator bölekleri Hytaýda esasy agaç kesiji.

  TCT marşrutizator bölekleri, göni tüýdükli freze kesiji.TCT, kebşirleýiş tehnologiýasynyň gysgaldylan görnüşidir.Karbid üweýji kesiji we polat çeňňegi bilelikde kebşirleýäris.Şeýlelik bilen, arzan bahasy we çeňňek ululygy üçin has giň saýlawy bar.

  TCT bitlerinde has köp önümçilik aýratynlyklary bar, şonuň üçin harytlary has çalt öndürip we paýlap bileris.

 • TCT CNC gysyş marşrutizator bitleri

  TCT CNC gysyş marşrutizator bitleri

  TCT gysyş marşrutizatory bit, gysyş freze kesiji esasynda TCT-iň kämilleşdirilen görnüşi.

  Freze kesiji ýaly, 5 okly CNC maşyn guraly bilen hem öndürilýär.

  Tapawut, çykdajylary azaldýan we bahany has amatly edýän şol bir spesifikasiýa boýunça gysga erginlerden ýasalmagydyr.Şol bir wagtyň özünde, TCT kebşirlemek, has uly ululygy saýlamaga mümkinçilik berýär.Aýratynlyklary we bahalary saýlamakda has köp ýer bar.

 • CNC agaç marşrutizator degirmeni

  CNC agaç marşrutizator degirmeni

  Dişli TCT marşrutizator bitleri, TCT göni fleýta marşrutizator bitlerine esaslanýan täzelenmeler.Dişleriň goşulmagy sebäpli, TCT marşrutizatorynyň has güýçli kesiş ukyby we çip saklamak ukyby bar.Gödek degirmen kesiji ulanylyşyna meňzeş, dişli bit ýokary tizlikli işlemekde gowy ýerine ýetirýär.

  Gözleg we gözleg we dişli bit öndürmek üçin 8 ýyllyk taryhymyz bar.Munuň sebäbi, mehaniki tozan ýygnamak üçin amatly bolan degirmen kesiji ýaly has kiçi kesmekdir.Üznüksiz gözlegleriň netijesinde, kesilen gyralaryň dişlere altyn gatnaşygyny alyp bileris.