sahypa_banner

habarlar

Agaçdan ýasalan buraw böleklerini ulananyňyzda umumy meseleler

“Mianyang Yasen” enjam gurallary dürli görnüşli agaçdan ýasalan buraw desgalaryny öndürmekde 10 ýyldan gowrak tejribe toplady: çukur burawlaýyş nokatlary, çukur içgysgynç bölekler we ş.m. Bu gün agaç işläp bejermekde käbir umumy meseleleri jemlemekçi. aşakdaky buraw bölekleri:

Işlenen deşikde kesilmeginiň sebäbi
1. scazyjy pyçak ýiti däl we iki ýazgy pyçagy beýiklikde deň däl;
2. Merkezi ujuň we çeňňegiň merkezi standartlara laýyk gelmeýär;
3. Maşyn guralynyň eplenmesiniň özi uly gutarýar;
4. Gaýtadan işlenen tabakda (iş bölegi) hereketli hadysa bar;
5. Epleniň tizligi guralyň iýmit tizligine gabat gelmeýär;
6. Setir burawynyň çalt birikdirilmeginiň konsentrasiýasy ýokary däl ýa-da beýleki tehniki maglumatlar standartlara laýyk däl.

Agaçdan ýasalan buraw böleklerini ulananyňyzda umumy meseleler (3)

Işlenenden soň deşikiň elliptik hadysasynyň sebäbi
1. Merkezi ujy we tutawaç bir merkez däl ýa-da merkezi ujy ýiti däl;
2. Iş bölegi buraw işinde hereket edýär;
3. Epleniň tizligi guralyň iýmit tizligine gabat gelmeýär;
4. Buraw buraw birikdirmesiniň merkezi ýokary däl ýa-da beýleki tehniki maglumatlar standartlara laýyk däl;
5. Hatar buraw desgasynyň buraw oturgyjy boş ýa-da zaýalanýar.

Agaçdan ýasalan buraw desgalaryny ulananyňyzda umumy meseleler (1)

Işlenip taýýarlanylanda tüssäniň we pastanyň sebäbi
1. Pyçagyň gyrasy ýiti däl we buraw bitini çalyşmaly;
2. Spiral çukur (çipi ewakuasiýa etmek) petiklenýär, netijede çipiň aýrylmagy;
3. Iş böleginiň çyglylygy (gaýtadan işleýän material) standartdan ýokary, plastinka ýeliminiň mukdary gaty agyr ýa-da ýelimiň hili gowy däl (MDF we kontrplak esasanam görnükli)
4. Guralyň iýmit tizligi gaýtadan işlenen materialyň görnüşine we deşigiň çuňlugyna laýyk gelmeýär;
5. Materialy gaýtadan işlemek üçin amatly buraw görnüşini saýlaň.

Salgysy: Hytaýyň Siçuan welaýatynyň Mýanýan şäheri
Öýjük: + 86-15386660937
Telefon: + 86-816-2406189
Faks: + 86-816-240619
Email/Skype: joyce.yasendrill@outlook.com
WeChat: YS15386660937

Agaçdan ýasalan buraw desgalaryny ulananyňyzda umumy meseleler (1)
Agaçdan ýasalan buraw böleklerini ulananyňyzda umumy meseleler (2)

Iş wagty: Noýabr-05-2022